SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

SeniorCentrum Skuteč

SeniorCentrum Skuteč

SeniorCentrum Skutečje příspěvkovou organizací města Skutče. Zřízena byla 12. 9. 2002 za účelem zajištění sociálních služeb.

"Pečujeme o ty, kteří to potřebují, s úsměvem, důrazem na otevřenost, odbornost a respekt, v příjemném prostředí nahrazujícím domov."

Cílovou skupinou sociální služby domov pro seniory jsou osoby zejména starší 60 let (pro domov pro osoby se zdravotním postižením jsou to osoby se zdravotním postižením starší 45 let), které potřebují pomoc jiné osoby a nejsou schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních služe zůstat ve svém domácím postředí. Služba je poskytována především osobám s bydlištěm v Pardubickém kraji, přednostně občanům města Skutče.

Pobytové služby nejsou poskytovány osobám, jejichž chování se projevuje agrestivním jednáním směřujícím k ohrožení vlastního zdraví, zdraví klientů a zaměstnanců nebo k poškození majetku a dále osobám, u kterých dochází k porušování kolektivního soužití.

Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou osoby zejména starší 60 let, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb, žijí ve svém přirozeném prostředí a nemohou využít jiné veřejně dostupné služby. Služba je určena osobám s bydlištěm ve správním obvodu města Skuteč jako obce s pověřeným obecním úřadem.

Pečovatelská služba není poskytována osobám bez snížení soběstačnosti, osobám, které vyžadují nepřetržitý dohled, osobám, které nejsou schopny zajistit prostředí pro bezpečné poskytování služby (agresivita, infekční onemocnění, bezpečné pracovní podmínky), osobám se specifickými potřebami a požadavky, které nemůžeme splnit (dovoz stravy v konkrétní hodinu, poskytování služby "na zavolání").

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Sociální sítě

facebook