SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

SeniorCentrum Skuteč

SeniorCentrum Skuteč

SeniorCentrum Skutečje příspěvkovou organizací města Skutče. Zřízena byla 12. 9. 2002 za účelem zajištění sociálních služeb.
Všechny služby jsou určeny především pro seniory a osoby blízké seniorskému věku, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc a podporu při péči o vlastní osobu a při zajištění sebeobsluhy. 

Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením jsou pobytovými službami. Jsou určeny osobám, které potřebují pomoc druhé fyzické osoby a nejsou schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních služeb zůstat ve svém domácím prostředí. 

Pečovatelská služba je terénní služba, jejímž cílem je umožnit uživatelům zůstat co nejdéle v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Sociální sítě

facebook