Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
SeniorCentrum Skuteč

Sazebník úhrad za poskytování informací

Organizace stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací.

 

Mzdové náklady – v případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací (např. je-li třeba informace vyhledat v archivu, procházet rozsáhlé soubory dat, kopírovat obsáhlé dokumenty apod.), účtuje organizace částku 70 Kč za každou započatou čtvrthodinu práce zaměstnance organizace.

Materiálové náklady na pořízení fotokopie (cena za 1 list):

 

formát A4

formát A3

 

jednostranně

oboustranně

jednostranně

oboustranně

černobílá

2 Kč

3 Kč

4 Kč

5 Kč

barevná

6 Kč

12 Kč

12 Kč

24 Kč

Náklady na opatření technických nosičů dat

CD, DVD, jiný technický nosič dat (USB)        dle pořizovací ceny

 

Náklady za odeslání – ceny za odeslání poštovní zásilky se řídí ceníkem poštovních služeb České pošty s.p., platným ke dni odeslání zásilky žadateli. Poplatky za použití telekomunikačních zařízení v souvislosti s poskytnutím informace se řídí tarify provozovatelů, platnými ke dni použití těchto zařízení.

SeniorCentrum Skuteč

je příspěvkovou organizací města Skutče. Zřízena byla 12. 9. 2002 za účelem zajištění sociálních služeb.

"Pečujeme o ty, kteří to potřebují, s úsměvem, důrazem na otevřenost, odbornost a respekt, v příjemném prostředí nahrazujícím domov."

Zobrazit více

​​SeniorCentrum Skuteč

​​Smetanova 946
539 73 Skuteč

nahoru