SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Semináře

V roce 2023 se v naší organizaci uskuteční tyto semináře

 

10. 1. 2023  Sebekoučink pro pomáhající profese

17. 1. 2023  Sebekoučink pro pomáhající profese

21. 2. 2023  Sebekoučink pro pomáhající profese II

28. 2. 2023  Sebekoučink pro pomáhající profese II

13. 4. 2023  Krizová intervence v podmínkách sociálních služeb

17.10.2023  Jak úspěšně jednat s klientem s poruchou osobnosti

31.10.2023  Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb

 

Informace pro externí účastníky kurzu:

Po domluvené účasti na vybraném semináři zaplatí účastníci (resp. jejich organizace) poplatek ve výši 750 Kč na účet firmy Seduca 3239467319/0800. Do poznámky je nutné uvést jméno účastníka a datum konání semináře.

Je možnost si objednat oběd zároveň s rezervací na seminář. Cena oběda je 78 Kč, platba proběhne v hotovosti před začátkem semináře, bližší informace na vrátnici. 

Certifikát bude zaslán po absolvování semináře přímo do organizace, kterou účastník uvede na prezenční listině. 

Kontaktní osoba: Bc. Ivana Bišková 469 699 980