SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Semináře

V roce 2021 se v naší organizaci uskuteční tyto semináře

 

19. 5. Emoční inteligence jako předpoklad kvalitní péče v sociálních službách

26. 5. Problematika šikany v prostředí sociálních služeb 

9. 6. Nežádoucí události v sociálních službách

16. 6. Aktivizace a motivace uživatelů sociálních služeb

16. 6. Rizikové situace v sociálních službách a jejich řešení

23. 6. Aby záda nebolela - pro pracovníky v sociálních službách

14. 7. Uspokojování potřeb seniorů v podmínkách sociálních služeb

8. 9. Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby I.

22. 9. Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby I.

6. 10. Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby I.

20. 10. Péče o pečující v sociálních službách

27. 10. Motivace a podpora uživatelů sociálních služeb

3. 11. Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním

1. 12. Základy psychologie osobnosti se zaměřením na sociální služby

11. 1. 2022 Poskytování gerontopsychiatrické péče v podmínkách sociálních služeb

1. 2. 2022 Praktická asertivita v sociálních službách

 

Informace pro externí účastníky kurzu:

Po domluvené účasti na vybraném semináři zaplatí účastníci (resp. jejich organizace) poplatek ve výši 750 Kč na účet firmy Seduca 3239467319/0800. Do poznámky je nutné uvést jméno účastníka.

Certifikát bude zaslán po absolvování semináře přímo do organizace, kterou účastník uvede na prezenční listině.