SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Semináře

V roce 2022 se v naší organizaci uskuteční tyto semináře

 

1.2. Praktická asertivita v sociálních službách

23.2. Specifika komunikace v paliativní péči

3.3. Specifika komunikace v paliativní péči

30.3. Základní ošetřovatelské postupy v paliativní péči

5.4. Specifika komunikace v paliativní péči

13.4. Základní ošetřovatelské postupy v paliativní péči

20.4. Základní ošetřovatelské postupy v paliativní péči

17.5. Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby II

24.5. Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby II

31.5. Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby II

9.6. Mindfulness (všímavost) jako cesta k osobnímu štěstí a spokojenosti

 

Informace pro externí účastníky kurzu:

Po domluvené účasti na vybraném semináři zaplatí účastníci (resp. jejich organizace) poplatek ve výši 750 Kč na účet firmy Seduca 3239467319/0800. Do poznámky je nutné uvést jméno účastníka.

Je možnost si objednat oběd zároveň s rezervací na seminář. Cena oběda je 67,- Kč, platba proběhne v hotovosti před začátkem semináře, bližší informace na vrátnici. 

Certifikát bude zaslán po absolvování semináře přímo do organizace, kterou účastník uvede na prezenční listině. 

Kontaktní osoba: Bc. Ivana Bišková 469 699 980