SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Přijímání darů

Poskytnutí daru nemá vliv na přijetí či nepřijetí žadatele, nepodmiňuje úkony ani kvalitu služeb poskytovaných konkrétnímu klientovi.

Pracovník nikdy dary nevyžaduje, nikdy nepřijímá žádné finanční dary, ani dary nefinanční, které jsou hmotně významné (v hodnotě nad cca 200 Kč). Pokud je mu takový dar nabídnut, odkáže dárce na vedení organizace s nabídkou poskytnutí daru na podporu činnosti organizace.

Osoba oprávněná k přijmutí finančního nebo hmotně významného daru je ředitel. O poskytnutí daru je sepsána smlouva. Přijetí hmotného nebo účelově určeného daru je podmíněno souhlasem zřizovatele. Dárci může být vystaveno potvrzení pro daňové účely. Dary jsou zveřejněny ve Výroční zprávě SeniorCentra Skuteč.