Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
SeniorCentrum Skuteč

Komu je služba určena

Pečovatelská službaPoslání Pečovatelské služby

Pečujeme o ty, kteří to potřebují, s úsměvem, důrazem na otevřenost, odbornost a respekt, v jejich domácím prostředí.

 

Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou osoby zejména starší 60 let, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb, žijí ve svém přirozeném prostředí a nemohou využít jiné veřejně dostupné služby. Služba je určena osobám s bydlištěm ve správním obvodu města Skuteč jako obce s pověřeným obecním úřadem.

Pečovatelská služba není poskytována osobám bez snížení soběstačnosti, osobám, které vyžadují nepřetržitý dohled, osobám, které nejsou schopny zajistit prostředí pro bezpečné poskytování služby (agresivita, infekční onemocnění, bezpečné pracovní podmínky), osobám se specifickými potřebami a požadavky, které nemůžeme splnit (dovoz stravy v konkrétní hodinu, poskytování služby "na zavolání").

 

Kapacita služby

Kapacita pečovatelské služby je 65 klientů.

 

Cíle poskytovaných služeb

Cílem služeb SeniorCentra Skuteč je udržet nebo zvyšovat soběstačnost klientů a umožnit jim vést důstojný život v příjemném a klidném prostředí. Důležitá je podpora klientů při udržení kontaktů s jejich blízkými. Naším cílem je poskytovat péči týmem pracovníků, kteří s klienty jednají s respektem, úctou, vždy v jejich zájmu a podporují je v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy.

 

Hlavními zásadami poskytování služeb jsou:
lidskost a respekt - důraz je kladen na klienta, běžné lidské potřeby, zájmy, vždy je respektována jedinečnost každého klienta,
partnerství -  klientům je poskytována podpora a pomoc založená na spolupráci rovnocenných stran, každý klient má podíl na rozhodování o důležitých hlediscích poskytovaných služeb,
individualita - pomoc a podpora je založená na individuálně určených potřebách klienta, s ohledem na provozní možnosti poskytovatele,
ochrana - služba je poskytována v zájmu klienta, vždy je důsledně zajištěno dodržování lidských práv a zachování lidské důstojnosti, důraz je kladen na ochranu soukromí a intimity,
odbornost - zaměstnavatel vyžaduje odbornou způsobilost a zajišťuje pravidelné vzdělávání svých zaměstnanců.

Pečovatelská služba

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

SeniorCentrum Skuteč

je příspěvkovou organizací města Skutče. Zřízena byla 12. 9. 2002 za účelem zajištění sociálních služeb.

"Pečujeme o ty, kteří to potřebují, s úsměvem, důrazem na otevřenost, odbornost a respekt, v příjemném prostředí nahrazujícím domov."

Zobrazit více

​​SeniorCentrum Skuteč

​​Smetanova 946
539 73 Skuteč

nahoru