SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Komu je služba určena

Pečovatelská službaPosláním Pečovatelské služby SeniorCentra Skuteč je poskytování terénní služby osobám, které potřebují pomoc další osoby se zajištěním svých potřeb, žijí ve svém přirozeném prostředí a nemohou využít jiné veřejně dostupné služby. Naším cílem je doplnit chybějící schopnosti a dovednosti klienta, doplnit pomoc a podporu rodiny. 

 

Služby poskytujeme 

občanům města Skutče (a městských částí - obcí Hněvětice, Lažany, Lešany, Lhota u Skutče, Nová Ves, Přibylov, Radčice, Skutíčko, Štěpánov, Zbožnov, Zhoř, Žďárec u Skutče) starším 45 let, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb (péče o vlastní osobu, domácnost, stravování, kontakt se společenským prostředím), žijí ve svém přirozeném prostředí a nemohou využít jiné veřejně dostupné služby.
 

Služby neposkytujeme
  • osobám bez ztráty soběstačnosti
  • osobám, které vyžadují nepřetržitý dohled
  • osobám, které nejsou schopny zajistit prostředí pro bezpečné poskytování služby (agresivita, infekční onemocnění, bezpečné pracovní podmínky)
  • osobám se specifickými potřebami a požadavky, které nemůže Poskytovatel splnit (dovoz stravy v konkrétní hodinu, speciální dieta, poskytování služby "na zavolání",...)

 

Kapacita služby

Kapacita Pečovatelské služby je 65 klientů.