SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Komu je služba určena

Pečovatelská službaPoslání Pečovatelské služby

Pečujeme o ty, kteří to potřebují, s úsměvem, důrazem na otevřenost, odbornost a respekt, v jejich domácím prostředí.

 

Pro koho jsou služba určena

Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou osoby zejména starší 60 let, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb, žijí ve svém přirozeném prostředí a nemohou využít jiné veřejně dostupné služby. Služba je určena osobám s bydlištěm ve správním obvodu města Skuteč jako obce s pověřeným obecním úřadem.

Pečovatelská služba není poskytována osobám bez snížení soběstačnosti, osobám, které vyžadují nepřetržitý dohled, osobám, které nejsou schopny zajistit prostředí pro bezpečné poskytování služby (agresivita, infekční onemocnění, bezpečné pracovní podmínky), osobám se specifickými potřebami a požadavky, které nemůžeme splnit (dovoz stravy v konkrétní hodinu, poskytování služby "na zavolání").
 

Kapacita služby

Kapacita Pečovatelské služby je 65 klientů.