SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Ceník

Ceník platný od 1. 1. 2023.

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                    36 Kč/15 min

pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek           36 Kč/15 min

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu             36 Kč/15 min

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                       36 Kč/15 min

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygieny                                              36 Kč/15 min

pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                     36 Kč/15 min

pomoc při použití WC                                                                      36 Kč/15 min

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

zajištění stravy, vč. dovozu                                                          108 Kč/oběd

pomoc při přípravě jídla a pití                                                    36 Kč/15 min

příprava a podání jídla a pití                                                       36 Kč/15 min

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

běžný úklid a údržba domácnosti                                               36 Kč/15 min

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti                      36 Kč/15 min

donáška vody                                                                                  36 Kč/15 min

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva             36 Kč/15 min

běžné nákupy a pochůzky                                                            36 Kč/15 min

velký nákup                                                                                     130 Kč/úkon

praní a žehlení osobního a ložního prádla                                  70 Kč/kg

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovod                                                                                         36 Kč/15 min

 

Fakultativní služby:

umytí jídlonosičů                                                                          20 Kč/úkon

použití vozidla Pečovatelské služby                                         10 Kč/km

 

Úkony uvedené v minutách jsou účtovány za každou započatou časovou jednotku.