SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Poskytované činnosti

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 7.00 do 14.30 hodin. Mimo stanovenou dobu je možné poskytovat službu dle provozních možností a dohody s klientem. Rozvoz obědů probíhá od 10.30 do 13.30 hodin. Rozsah služeb je sjednán s klientem individuálně, vychází z potřeb klienta, vždy s ohledem na možnosti Poskytovatele. Služba je podle provozních podmínek časově přizpůsobena potřebám a požadavkům klientů.

Úkony Pečovatelské služby zajištění a dovoz stravypomoc při zajištění velkého úklidu jsou poskytovány pouze klientům, kteří využívají další úkony přímé péče v minimálním rozsahu jedné hodiny měsíčně.

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zajištění stravy, vč. dovozu
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • doprovod

 

Fakultativní služby
 • umytí jídlonosičů
 • použití vozidla Pečovatelské služby