Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
SeniorCentrum Skuteč

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Písemné žádosti přijímá podatelna organizace.

Pokud byla žádost učiněna elektronicky a nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou, není žádostí podle zákona.

Na základě ústně podané žádosti se poskytuje pouze informace jednoduchého charakteru, jejíž vyhledání není časově náročné a jejíž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně podané žádosti se neevidují a o poskytnutí informace se nepořizuje záznam.

Není-li možné požadovanou informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména je-li informace rozsáhlá, vyzve organizace, aby podal žádost písemně.

Adresy pro podání:
Elektronická podatelna: podatelna@scskutec.cz
Datová schránka: 4akk7pt
Adresa podatelny:
SeniorCentrum Skuteč
Smetanova 946
539 73 Skuteč

Úřední hodiny pro účely podání žádosti:
pondělí–pátek   8–11   12–14


Žádost o poskytnutí informace.

SeniorCentrum Skuteč

je příspěvkovou organizací města Skutče. Zřízena byla 12. 9. 2002 za účelem zajištění sociálních služeb.

"Pečujeme o ty, kteří to potřebují, s úsměvem, důrazem na otevřenost, odbornost a respekt, v příjemném prostředí nahrazujícím domov."

Zobrazit více

​​SeniorCentrum Skuteč

​​Smetanova 946
539 73 Skuteč

nahoru