Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
SeniorCentrum Skuteč

Komu je služba určena

Poslání Domova pro seniory
Pečujeme o ty, kteří to potřebují, s úsměvem, důrazem na otevřenost, odbornost a respekt, v příjemném prostředí nahrazujícím domov.

 

Pro koho jsou služby určeny
Cílovou skupinou sociální služby domov pro seniory jsou osoby zejména starší 60 let, které potřebují pomoc jiné osoby a nejsou schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních služeb zůstat ve svém domácím prostředí. Služba je poskytována především osobám s bydlištěm v Pardubickém kraji, přednostně občanům města Skutče.

Pobytové služby nejsou poskytovány osobám, jejichž chování se projevuje agresivním jednáním směřujícím k ohrožení vlastního zdraví, zdraví klientů a zaměstnanců nebo k poškození majetku a dále osobám, u kterých dochází k porušování kolektivního soužití.

 

Kapacita služby
Kapacita služby domov pro seniory je 145 lůžek.

 

Cíle poskytovaných služeb
Cílem služeb SeniorCentra Skuteč je udržet nebo zvyšovat soběstačnost klientů a umožnit jim vést důstojný život v příjemném a klidném prostředí. Důležitá je podpora klientů při udržení kontaktů s jejich blízkými. Naším cílem je poskytovat péči týmem pracovníků, kteří s klienty jednají s respektem, úctou, vždy v jejich zájmu a podporují je v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy.

 

Hlavními zásadami poskytování služeb jsou:
lidskost a respekt - důraz je kladen na klienta, běžné lidské potřeby, zájmy, vždy je respektována jedinečnost každého klienta,
partnerství -  klientům je poskytována podpora a pomoc založená na spolupráci rovnocenných stran, každý klient má podíl na rozhodování o důležitých hlediscích poskytovaných služeb,
individualita - pomoc a podpora je založená na individuálně určených potřebách klienta, s ohledem na provozní možnosti poskytovatele,
ochrana - služba je poskytována v zájmu klienta, vždy je důsledně zajištěno dodržování lidských práv a zachování lidské důstojnosti, důraz je kladen na ochranu soukromí a intimity,
odbornost - zaměstnavatel vyžaduje odbornou způsobilost a zajišťuje pravidelné vzdělávání svých zaměstnanců.

Domov pro seniory

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

SeniorCentrum Skuteč

je příspěvkovou organizací města Skutče. Zřízena byla 12. 9. 2002 za účelem zajištění sociálních služeb.

"Pečujeme o ty, kteří to potřebují, s úsměvem, důrazem na otevřenost, odbornost a respekt, v příjemném prostředí nahrazujícím domov."

Zobrazit více

​​SeniorCentrum Skuteč

​​Smetanova 946
539 73 Skuteč

nahoru