SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Vánoční výstava 2022

Pojďte se podívat, jak to vypadalo na naší tradiční vánoční výstavě. Tu jsme zakončili rozsvícením vánočního stromu. Nechyběly koledy, prskavky ani výborný punč.
Všechny výrobky zhotovili naši klienti s pomocí aktivizačních pracovnic.