SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Ohlédnutí za rokem 2019

Ohlédnutí za rokem 2019

Máme za sebou další rok činnosti SeniorCentra Skuteč. Jsme příspěvkovou organizací města Skutče, která byla zřízena v roce 2002 za účelem zajištění sociální pomoci starým a zdravotně postiženým občanům, kteří potřebují pomoc a podporu při péči o vlastní osobu.

V souladu se zákonem o sociálních službách jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením a Pečovatelská služba. Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením jsou pobytovými službami. Jsou určeny těm, kteří nejsou schopni za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních služeb zůstat ve svém domácím prostředí. Jsou poskytovány 24 hodin denně. Pečovatelská služba je terénní služba, jejímž cílem je umožnit uživatelům zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Je poskytována v domácnostech uživatelů v pracovní dny, od 7 do 14.30 hodin. 
Naši klienti měli i v tomto roce možnost rozmanitých aktivizačních činností. Denně byl pro ně připraven Klub šikovných rukou a Domácí dílna, kondiční cvičení, trénování paměti, procvičování řeči nebo grafomotoriky. Uspořádali jsme oslavu masopustu, pálení čarodějnic, letní a podzimní slavnosti, velikonoční a vánoční výstavu. 
Příjemným zpestřením byly návštěvy psích společníků z canisterapeutického spolku Kamarád, pravidelně se také scházel náš pěvecký sbor Radost. Úspěchy sklidili naši klienti na soutěžích v pétanque a recitace, Májové koulení a Zámecký šotek, pořádaných v Heřmanově Městci. Navštívili jsme čtyři koncerty v rámci hudebního festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, koncert Baroco Sempre Giovanne a vánoční koncert PS Rubeš. 
V rámci mezigeneračních setkávání jsme spolupracovali s místními školami. Zavítaly k nám děti z MŠ Osady Ležáků, MŠ Pokřikov, MŠ Prosetín, ze ZŠ Komenského i ZŠ Smetanova, ze ZUŠ Vítězslava Nováka i skutečského gymnázia. Stejně jako v minulém roce jsme se zapojili do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata a projektů Celé Česko čte dětem a Šťastné stáří očima dětí.
V rámci dalšího vzdělávání zaměstnanců se uskutečnily čtyři interní školicí akce. Stejně jako v předchozích letech jsme spolupracovali se vzdělávací agenturou Seduca a v SeniorCentru Skuteč proběhlo šest odborných seminářů. Další semináře proběhli u renomovaných vzdělávacích agentur. Uskutečnily se supervize týmů ošetřovatelské a sociální péče a odborné stáže v Centru denních služeb Motýl v Hlinsku. Zaměstnanci všech úseků měli možnost teambuildingových aktivit v Daňkovicích. 
Pobytové služby Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením využívalo k 31. 12. 2019 celkem 142 klientů, z toho 97 žen a 45 mužů. Průměrný věk žen byl 83 let, u mužů 77 let, nejmladší klient měl 53 let, nejstarší 98 let. 72 % klientů pobíralo příspěvek na péči ve 3. a 4. stupni, 19 % ve 2. stupni. 
Pečovatelská služba měla k 31. 12. 2019 celkem 23 klientů, z toho 19 žen a 4 muže. Průměrný věk žen byl 79 let, u mužů 81 let, nejmladší klient měl 49 let, nejstarší 96 let. 
Podařilo se nám realizovat několik větších investičních akcí, jakými byl nákup 70 elektricky polohovatelných ošetřovatelských lůžek, nákup nových televizí pro klienty v souvislosti s přechodem na vysílací standart DVB-T2, pořízení bezzápachových košů na použité inkontinenční pomůcky nebo nastavení moderního systému inventarizace majetku.