Žádost o pobyt

Žádost o pobyt

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Pro zařazení do evidence žádostí je potřeba podat písemnou Žádost o poskytování sociální služby.  

 

Tiskopis "Žádost o poskytování sociální služby" můžete získat:

 

Podání žádosti

Vyplněnou žádost je možné: 

 

Vyjádření lékaře

Vyjádření lékaře není součástí žádosti. Žadatel je povinen jej doložit nejpozději 2 dny před nástupem, nesmí být starší než 1 týden. Doručit jej lze osobně, ev. e-mailem na podatelna@scskutec.cz. V případě nedoložení aktuálního Vyjádření lékaře není možný nástup k pobytu. Tiskopis je možné získat

 

Odmítnutí zájemce

Při odmítnutí zájemce o službu je zájemci sděleno, z jakého důvodu byl odmítnut. Mohou to být tyto důvody:

Při rozhodnutí o odmítnutí z kapacitních důvodů je zájemce zařazen do evidence žadatelů. 

 

Sociální šetření

Aby služba mohla vycházet z individuálních požadavků zájemce, aby navázala na jeho dosavadní způsob života a mohla tak přispívat k zachování a rozvoji soběstačnosti dle jeho schopností a možností, je každá z evidovaných žádostí doplněna o sociální šetření.

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK