Skuteč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Podání žádosti o pobytovou službu

Pro zařazení do evidence žádostí je potřeba podat písemnou Žádost o poskytování sociální služby.  

 

Tiskopis "Žádost o poskytování sociální služby" můžete získat:
 • u sociální pracovnice SeniorCentra Skuteč
 • ve vestibulu SeniorCentra Skuteč na místě s informačními materiály
 • v záložce Dokumenty pro zájemce
 • na vyžádání vám ji zašleme emailem nebo poštou

 

Podání žádosti

Vyplněnou žádost je možné: 

 • osobně předat v SeniorCentru Skuteč
 • odeslat poštou na adresu SeniorCentrum Skuteč, Smetanova 946, 539 73 Skuteč
 • odeslat naskenovanou žádost na email podatelna@scskutec.cz
 • s žádostí nám prosím neposílejte žádnou zdravotní dokumentaci

 

Vyjádření lékaře

Vyjádření lékaře není součástí žádosti. Žadatel je povinen jej doložit nejpozději 2 dny před nástupem, nesmí být starší než 1 týden. Doručit jej lze osobně, ev. e-mailem na podatelna@scskutec.cz. V případě nedoložení aktuálního Vyjádření lékaře není možný nástup k pobytu. Tiskopis je možné získat

 • u sociální pracovnice SeniorCentra Skuteč
 • v záložce Dokumenty pro zájemce 

 

Odmítnutí zájemce

Při odmítnutí zájemce o službu je zájemci sděleno, z jakého důvodu byl odmítnut. Mohou to být tyto důvody:

 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, zájemce nespadá do cílové skupiny poskytované služby
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
 • Poskytovatel osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Při rozhodnutí o odmítnutí z kapacitních důvodů je zájemce zařazen do evidence žadatelů. 

 

Sociální šetření

Aby služba mohla vycházet z individuálních požadavků zájemce, aby navázala na jeho dosavadní způsob života a mohla tak přispívat k zachování a rozvoji soběstačnosti dle jeho schopností a možností, je každá z evidovaných žádostí doplněna o sociální šetření.