Skuteč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Domov pro seniory

Poslání Domova pro seniory

Pečujeme o ty, kteří to potřebují, s úsměvem, důrazem na otevřenost, odbornost a respekt, v příjemném prostředí nahrazujícím domov.

 

Pro koho jsou služby určeny

Cílovou skupinou sociální služby domov pro seniory jsou osoby zejména starší 60 let, které potřebují pomoc jiné osoby a nejsou schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních služeb zůstat ve svém domácím postředí. Služba je poskytována především osobám s bydlištěm v Pardubickém kraji, přednostně občanům města Skutče.

Pobytové služby nejsou poskytovány osobám, jejichž chování se projevuje agresivním jednáním směřujícím k ohrožení vlastního zdraví, zdraví klientů a zaměstnanců nebo k poškození majetku a dále osobám, u kterých dochází k porušování kolektivního soužití.

 

Kapacita služby

Kapacita služby Domov pro seniory je 115 lůžek.