Skuteč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové sociální služby osobám, které potřebují pomoc a nezvládají pobyt v původním prostředí. Naší snahou je spokojenost klientů, přiblížení domácího prostředí.

 

Službu poskytujeme
  • osobám starším 60 let, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních pracovníků zůstat ve svém domácím prostředí
  • osobám s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji, přednostně občanům Skutče

 

Službu neposkytujeme
  • osobám, u kterých byla zjištěna akutní fáze psychiatrického onemocnění, které se může projevit jednáním směřujícím k ohrožení vlastního zdraví, zdraví klientů a zaměstnanců nebo k poškození majetku
  • osobám, u kterých dochází k opakovanému porušování kolektivního soužití

 

Kapacita služby

Kapacita služby Domov pro seniory je 115 lůžek.