SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Písemné žádosti přijímá podatelna organizace.

Pokud byla žádost učiněna elektronicky a nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou, není žádostí podle zákona.

Na základě ústně podané žádosti se poskytuje pouze informace jednoduchého charakteru, jejíž vyhledání není časově náročné a jejíž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně podané žádosti se neevidují a o poskytnutí informace se nepořizuje záznam.

Není-li možné požadovanou informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména je-li informace rozsáhlá, vyzve organizace, aby podal žádost písemně.

Adresy pro podání:
Elektronická podatelna: podatelna@scskutec.cz
Datová schránka: 4akk7pt
Adresa podatelny:
SeniorCentrum Skuteč
Smetanova 946
539 73 Skuteč

Úřední hodiny pro účely podání žádosti:
Pondělí   7.00 – 11.30    12.00 – 14.00
Úterý       7.00 – 11.30    12.00 – 14.00
Středa   10.30 – 11.30    12.00 – 14.00
Čtvrtek    7.00 – 11.30    12.00 – 14.00
Pátek        7.00 – 11.30   12.00 – 14.00

Žádost o poskytnutí informace.