SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Odpovědi na žádosti o informace

V roce 2021 byly poskytnuty na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnuty následující informace:

Poskytnutí informací - počty klientů, úmrtí, očkovaných 2019-2021