SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Velikonoční výstava

Také Velikonoční výstava proběhla (vzhledem k aktuální situaci) v komornějším formátu než v předcházejících letech. Přesto měly výrobky z Domácí dílny a Klubu šikovných rukou mezi návštěvníky velký úspěch. A rozhodně bylo na co se dívat, posuďte sami.