SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Upozornění

Pro návštěvy našich klientů i nadále platí povinnost prokázat se při vstupu do budovy platným certifikátem o provedeném testu, provedeném očkování či prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. Podrobnosti naleznete v záložce SeniorCentrum Skuteč>Návštěvy klientů.

Zároveň upozorňujeme na zkrácení platnosti očkovacích certifikátů na 9 měsíců, pokud nebyla aplikována posilující dávka.