SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Podání žádosti o pečovatelskou službu

Zájemce o pečovatelskou službu musí nejprve podat Žádost o poskytování pečovatelské služby.  

 

Tiskopis "Žádost o poskytování pečovatelské služby" můžete získat:
  • u sociální pracovnice SeniorCentra Skuteč
  • ve vestibulu SeniorCentra Skuteč na místě s informačními materiály
  • v záložce Dokumenty pro zájemce
  • na vyžádání vám ji zašleme emailem nebo poštou

 

Podání žádosti

Vyplněnou žádost je možné: 

  • osobně předat v SeniorCentru Skuteč
  • odeslat poštou na adresu SeniorCentrum Skuteč, Smetanova 946, 539 73 Skuteč
  • odeslat naskenovanou žádost na email podatelna@scskutec.cz


Po obdržení žádosti sociální pracovnice pečovatelské služby provede sociální šetření v domácnosti žadatele (příp. v SeniorCentru Skuteč). Při šetření je s žadatelem domluven rozsah služeb, které mu budou poskytovány, stejně jako podmínky úhrady za služby. 

Žadatel je poté sociální pracovnicí pečovatelské služby vyrozuměn o zahájení poskytování pečovatelské služby, příp. o zařazení či nezařazení do evidence žadatelů.