SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Nástup k pobytu

Jakmile vás budeme moci přijmout do Domova, bude vás kontaktovat sociální pracovnice SeniorCentra Skuteč.

 

Vyjádření lékaře

Nejpozději 2 dny před nástupem je nutné doložit Vyjádření lékaře, nesmí být starší než 1 týden. Doručit jej lze osobně, ev. e-mailem na podatelna@scskutec.cz. V případě nedoložení aktuálního Vyjádření lékaře není možný nástup k pobytu. Tiskopis je možné získat

 • u sociální pracovnice SeniorCentra Skuteč
 • v záložce Dokumenty pro zájemce 

 

Pobyt v Domově můžete hradit:
 • převodem na účet SeniorCentra Skuteč nejpozději do 24. dne v kalendářním měsíci, za který má být úhrada provedena
 • z důchodu prostřednictvím ČSSZ, která důchody klientů zasílá hromadně na účet SeniorCentra Skuteč
 • platbou v hotovosti v kanceláři sociálního pracovníka nejpozději do 24. dne v kalendářním měsíci, za který má být úhrada provedena

 

V den přijetí do Domova

Přijetí do Domova probíhá v předem domluveném pracovním dni a čase. V den přijetí postupujte následovně

 1. přivezte si oblečení, věci osobní potřeby a hygienické potřeby, oblečení klientů bude označeno štítkem se jménem a zapsáno do šatního lístku
 2. přineste si s sebou léky, popř. zdravotnické a kompenzační pomůcky (brýle, chodítko, invalidní vozík, francouzské hole atd.)
 3. předložte k nahlédnutí  průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny a občanský průkaz
 4. je nutné vložit finanční částku na:
  • úhradu za poskytnutí ubytování a stravy, která odpovídá počtu dnů do konce měsíce ode dne přijetí do Domova. Uplatňujete-li snížení úhrady za pobyt z důvodu nedostatečných příjmů, může se Domov dohodnout (písemná dohoda) s Vaší blízkou osobou či jinou osobou na spoluúčasti na úhradě nákladů až do výše plné úhrady za pobyt
  • úhradu za péči a to ve výši, která odpovídá počtu dnů do konce měsíce ode dne přijetí do Domova
 5. doporučujeme vložit základní vklad 1.000,-Kč na depozitní účet klienta, tento účet slouží k úschově financí klienta a lze z něj hradit náklady na léky, zprostředkované služby, drobné nákupy apod. Klient si může z účtu peníze vybrat (případně na něj uložit) každý všední den
 6. pro více informací se obraťte na sociální pracovnice

 

Klíče

V pokojích jsou uzamykatelné skříně, pokoj může být na žádost klienta vybaven trezorem. Klienti mohou mít klíč od svého pokoje. Za klíč od pokoje nebo trezoru je vybírána vratná záloha (jako fakultativní služba dle platného ceníku). Záloha je určena pro případ ztráty nebo poškození klíče. Klient se zavazuje, že klíče nebude předávat ani ponechávat druhým osobám a nebude si zhotovovat jejich duplikáty. Při vrácení klíče je záloha vyplacena na depozitní účet klienta. Za klíč od skříně není záloha požadována.