SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání Domova pro osoby se zdravotním postižením

Pečujeme o ty, kteří to potřebují, s úsměvem, důrazem na otevřenost, odbornost a respekt, v příjemném prostředí nahrazujícím domov.

 

Pro koho jsou služby určeny

Cílovou skupinou sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením jsou osoby se zdravotním postižením starší 45 let, které potřebují pomoc jiné osoby a nejsou schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních služeb zůstat ve svém domácím prostředí. Služba je poskytována především osobám s bydlištěm v Pardubickém kraji, přednostně občanům města Skutče.

Pobytové služby nejsou poskytovány osobám, jejichž chování se projevuje agresivním jednáním směřujícím k ohrožení vlastního zdraví, zdraví klientů a zaměstnanců nebo k poškození majetku a dále osobám, u kterých dochází k porušování kolektivního soužití.

 

Kapacita služby

Kapacita služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je 30 lůžek.