SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Cíle a zásady poskytování služby

Cíle poskytovaných služeb

Cílem služeb SeniorCentra Skuteč je udržet nebo zvyšovat soběstačnost klientů a umožnit jim vést důstojný život v příjemném a klidném prostředí. Důležitá je podpora klientů při udržení kontaktů s jejich blízkými. Naším cílem je poskytovat péči týmem pracovníků, kteří s klienty jednají s respektem, úctou, vždy v jejich zájmu a podporují je v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy.

 

Zásady

Hlavními zásadami poskytování služeb jsou:

lidskost a respekt - důraz je kladen na klienta, běžné lidské potřeby, zájmy, vždy je respektována jedinečnost každého klienta,

partnerství -  klientům je poskytována podpora a pomoc založená na spolupráci rovnocenných stran, každý klient má podíl na rozhodování o důležitých hlediscích poskytovaných služeb,

individualita - pomoc a podpora je založená na individuálně určených potřebách klienta, s ohledem na provozní možnosti poskytovatele,

ochrana - služba je poskytována v zájmu klienta, vždy je důsledně zajištěno dodržování lidských práv a zachování lidské důstojnosti, důraz je kladen na ochranu soukromí a intimity,

odbornost - zaměstnavatel vyžaduje odbornou způsobilost a zajišťuje pravidelné vzdělávání svých zaměstnanců.