SeniorCentrum Skuteč
Skuteč

Dokumenty o poskytované službě

Pobytové služby - Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování pobytové služby - vzor

Vnitřní pravidla pobytových služeb

    dokument popisuje

  • Prostředí a podmínky pobytových služeb
  • Stížnosti a připomínky
  • Nouzové a havarijní situace

 

Pečovatelská služba

Smlouva o poskytování pečovatelské služby - vzor

Vnitřní pravidla pečovatelské služby

    dokument popisuje

  • Prostředí a podmínky pečovatelské služby
  • Stížnosti a připomínky
  • Nouzové a havarijní situace