Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 21
TÝDEN: 763
CELKEM: 70824

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 8. 2017

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Ověřená instituce

SeniorCentrum Skuteč - netfirmy.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - netfirmy.cz

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vnitřní pravidla pečovatelské služby

 

Realizace služby

Po obdržení žádosti sociální pracovník provede sociální šetření v domácnosti žadatele (příp. ve zdravotnickém zařízení, kde se zájemce nachází, nebo u Poskytovatele). Při šetření je s žadatelem domluven rozsah služeb, které mu budou poskytovány, stejně jako podmínky úhrady za služby. Na základě tohoto šetření bude sepsána "Smlouva o poskytování sociální služby", ve které bude stanoven druh a rozsah úkonů, cena za tyto úkony, informace o datu zahájení služby a další ujednání. Při sjednávání se vždy vychází z konkrétních potřeb žadatele s ohledem na provozní a personální možnosti Poskytovatele.

Sociální pracovník při podpisu Smlouvy seznámí klienta s obsahem Smlouvy a jejími přílohami. Zároveň představí pečovatelku, která bude ke klientovi docházet a současně bude tzv. "Klíčovým pracovníkem" klienta. Klíčový pracovník koordinuje poskytované služby klientovy, iniciativně si všímá jeho potřeb a spokojenosti, hájí jeho zájmy.

Klíčový pracovník ve spolupráci s klientem zpracuje návrh " Individuálního plánu péče" a definuje osobní cíle klienta (přání a potřeby klienta v souvislosti s poskytovanou službou). Individuální plán bude s klientem pravidelně hodnocen, aktualizován a doplňován, a to minimálně 1x za devět měsíců, příp. při změně zdravotního stavu nebo rozsahu poskytovaných služeb.

 

Evidence úkonů

Poskytované úkony zaznamenává pečovatelka do výkazu o poskytování pečovatelské služby, který slouží jako podklad k měsíčnímu vyúčtování. 

 

Úhrada za pečovatelskou službu

Úhrada za poskytnuté služby je stanovena zákonem č. 108/2006 Sb., maximální výši úhrady stanoví vyhláška 505/2006 Sb., v platném znění.

Úhrada za úkony pečovatelské služby se stanoví jako součet cen stanovených ceníkem pečovatelské služby pro jednotlivé úkony. Ceník je schvalován Radou města Skutče.

Pokud poskytování úkonů včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém se služba uskutečnila. Klient je povinen platit úhradu do 5 dnů po předložení vyúčtování buď v hotovosti proti pokladnímu dokladu pověřenému pracovníkovi Poskytovatele, nebo na účet Poskytovatele 78-8173780267/0100.


Bezplatně se poskytuje pečovatelská služba (s výjimkou nákladů na stravu):

- účastníkům odboje
- osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
- osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích

 

Změny v poskytování pečovatelské služby

Klient pečovatelské služby je povinen zajistit při výkonu pečovatelské služby nezbytnou součinnost, zejména: 
› včas oznamovat požadavky na pečovatelskou službu. O změnu úkonů pečovatelské služby popř. o změnu jejich rozsahu je nutno poskytovatele sociálních služeb požádat nejméně dva dny předem,
› odhlašovat objednané úkony pečovatelské služby nejméně dva dny předem. Pokud sjednaný úkon pečovatelské služby nebude odhlášen, jak je ve smlouvě uvedeno, bude klientovi účtován. Výjimku tvoří náhlá zdravotní indispozice klienta, pro niž musí být hospitalizován, nevztahuje se však na neodhlášený oběd, který musí být vždy uhrazen. 
› Klient je povinen na vlastní náklady zajistit (možno i prostřednictvím pečovatelky, nutná domluva) čistící, hygienické, případně další prostředky, které jsou k provádění některých úkonů potřeba.
› Při změně zdravotního stavu klienta, resp. při zjištění infekční či parazitární choroby, při které může být klient zdrojem onemocnění, je klient povinen změnu svého zdravotního stavu nahlásit a pečovatelská služba je oprávněna přerušit po dobu karantény klienta poskytování některých úkonů (koupání ve středisku osobní hygieny, dovoz oběda apod.)

 

Zabezpečení přístupu

Je-li třeba zajistit pro poskytování sociálních služeb vstup do domu, příp. bytu, jsou klíče zhotoveny na náklady klienta. Souhlas klienta s předáním klíče pro účely poskytování služby je uložen v osobním spisu klienta.

V případě přerušení služby jsou klíče uloženy v trezoru u sociálního pracovníka. Po ukončení služby se klíče předávají klientovi nebo jeho rodině, o předání se provede písemný zápis.

 

Poskytované služby

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby zajišťujeme v rozsahu následujících úkonů.

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití. Pečovatelka podle potřeby jídlo nakrájí, rozmixuje, dle potřeby klienta nakrmí nebo dokrmí, podá tekutiny.

Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek. Oblečení volíme po dohodě s klientem, podle potřeby pomůžeme s oblékáním tak, aby byla zachována co nejvyšší míra soběstačnosti.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru. Pomoc s odstraněním bariér, přizpůsobení vnitřního prostoru potřebám klienta.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny. Podle potřeby doprovod klienta do koupelny, pomoc se svlékáním, celková koupel, osušení, pomoc s oblékáním. Imobilního klienta buď také dopravíme do koupelny, a nebo postupujeme obdobným způsobem na lůžku.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty. Mytí vlasů, vysušení vlasů, pomoc s rozčesáním. Stříhání nehtů na rukou a nohou.

Pomoc při použití WC. Podle mobility klienta doprovod na WC nebo pomoc při použití klozetového křesla. U inkontinentních klientů výměna inkontinenčních pomůcek. 

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.Realizujeme prostřednictvím kuchyně SeniorCentra Skuteč.

Dovoz nebo donáška jídla. Obědy se rozvážejí do terénu klientům pečovatelské služby v pracovní dny od 10.30 do 13.30 hodin, a to ve třídílných nerezových jídlonosičích uložených v termoobalech, které jsou majetkem Poskytovatele. Zapůjčení jídlonosičů je zdarma, klient hradí zhotovení jmenovky na jídlonosič. V případě poškození nebo ztráty jídlonosiče bude SeniorCentrum Skuteč požadovat náhradu. Pokud klient přeruší odebírání obědů, je povinen jídlonosič bezodkladně vrátit. V jídlonosičích je zakázáno ohřívat jídlo na elektrickém i plynovém vařiči.

Jídlonosič je klient povinen předávat pracovníkům pečovatelské služby vždy kompletní a v čistém stavu. Pečovatelka předává klientovi oběd osobně, na požádání jej může nechat na dohodnutém místě a déle nečekat. Klient může odhlásit a přihlásit oběd nejpozději jeden pracovní den předem (do 10 hodin), a to buď telefonicky (469 350353, 725 101 646), nebo u pečovatelky. V opačném případě mu bude účtována celá částka za oběd, v případě uskutečněné služby (dovoz oběda) bude i tato klientem hrazena.

Pomoc při přípravě, nebo příprava a podání jídla a pití. Jídlo a pití je připravováno ze surovin klienta.

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Běžný úklid a údržba domácnosti. Pečovatelská služba zajišťuje běžný úklid v místnostech, které prokazatelně klient užívá, a to prostřednictvím jeho úklidových přípravků a prostředků. Běžný úklid zahrnuje mytí nádobí, kuchyňské linky, stlaní lůžka, umytí WC a koupelny, setření podlahy, vysávání, setření prachu, zalití květin.
Údržba domácích spotřebičů. Pečovatelka provádí údržbu domácích spotřebičů ve smyslu udržování v čistotě a pořádku. Např. mytí sporáku, lednice, varné konvice, čištění vysavače apod.

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti. Poskytujeme pouze uživatelům, kteří pravidelně využívají běžný úklid a pouze v prostorách, které uživatel prokazatelně obývá. Jedná se o úklid např. po malování, jarní nebo vánoční úklid. Velký úklid zahrnuje utření prachu na parapetech a nábytku, vysávání matrací, mytí balkónu, mytí oken, vytírání podlah, větší úklid koupelny (vč. kachliček), úklid osobních věcí ve skříních, mytí světel, úklid kuchyňské linky, převlékání ložního prádla.

Pečovatelská služba si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby v případě, že pomůcky k úklidu jsou viditelně poškozené (zchátralé dřevěné schůdky, poškozený elektrický kabel u vysavače apod.) a mohlo by dojít k úrazu pracovníka. Totéž platí i v případě mytí oken ve výškách nebo poškozených oken či okenních rámů.

Donáška vody. Pečovatelka donese vodu ze studně nebo jiného dostupného veřejného zdroje do domácnosti klienta, ve které není zbudován vodovod (nebo je-li mimo provoz). Dle potřeby zakoupíme balenou vodu.

Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva. Pečovatelka pomůže klientovi se zatopením v kamnech, dle potřeby připraví a přinese topivo. Dle potřeby provádí také odstranění a vynesení popela. Štípání a řezání dřeva není v pracovní náplni pečovatelky. Odborná údržba topných zařízení náleží odborníkům.

Běžné nákupy a pochůzky. Realizujeme v obchodě nejbližším k bydlišti klienta. Pečovatelka nakupuje zboží z obdržených finančních prostředků klienta dle jeho požadavků na druh zboží. Při nákupu se snaží respektovat i přání klienta na místo nákupu. Klient má před nákupem připraven písemný seznam věcí, které si přeje nakoupit (případně pečovatelka pomůže klientovi seznam sepsat dle jeho požadavků a potřeb). Před nákupem předá klient pečovatelce předpokládanou finanční částku, po nákupu pečovatelka nákup vyúčtuje (na všechny nakoupené položky doloží účtenku) a vrátí zbytek finančních prostředků klientovi. Při pochůzkách, u kterých dochází k manipulaci s penězi klienta (platby na poště, vyzvedávání léků v lékárně apod.) se postupuje obdobně.

Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti. Nákup realizujeme buď dle požadavku klienta obdobně jako běžné nákupy, nebo jej doprovodíme do příslušného obchodu.

Praní a žehlení ložního nebo osobního prádla, popř. jeho drobné opravy. Poskytujeme v domácnosti klienta nebo v prádelně SeniorCentra Skuteč. Prací prostředky zabezpečuje klient. Za drobné opravy považujeme přišití knoflíku, poutek apod.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. Pečovatelka poskytuje tuto službu méně mobilním klientům pokud tuto službu nemůže zabezpečit rodina. Pečovatelka vyzvedne klienta v jeho bytě a doprovodí jej na potřebnou instituci. Po vyřízení všech záležitostí doprovodí klienta zpět do bytu.

 

Fakultativní služby

Doprovázení klienta s použitím služebního vozidla. Úkon je stejný jako předchozí. Pečovatelka navíc použije služební vozidlo.