Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 21
TÝDEN: 763
CELKEM: 70824

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 8. 2017

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Ověřená instituce

SeniorCentrum Skuteč - netfirmy.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - netfirmy.cz

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

 

Co je považováno za stížnost

Klient musí své ústní nebo písemné vyjádření označit jako stížnost. Z tohoto vyjádření je nepochybné, že přednáší stížnost, že to není jen připomínka, poznámka, návrh atd. Pouze na základě tohoto označení bude se sdělenou informací nakládáno jako se stížností.

 

Kdo je oprávněn podat stížnost

Právo podat stížnost má každý klient SeniorCentra Skuteč. Ve prospěch klienta si může stěžovat rodinný příslušník nebo jiná osoba. 
Podání stížností nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána. 
Stěžovatel má také možnost si zvolit zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat (např. příbuzný, přítel, právnická nebo občanská poradna).

 

Jak si můžete stěžovat

Stížnost může být podána jakýmkoli způsobem a musí to být respektováno. Ústně – osobně nebo telefonicky na číslo 469 350 353, 725 101 646, 469 699 900. Písemně – poštou na adresu Smetanova 914, 539 73 Skuteč nebo elektronicky na adresu tomkova.kamila@seznam.czdd.skutec@tiscali.cz, nebo vhozením do schránek "Stížnosti a připomínky", které jsou na každém oddělení a ve vestibulu střediska PE SeniorCentra Skuteč. U těchto schránek najdete tiskopis stížnosti.

Stížnost lze podat kterémukoliv zaměstnanci SeniorCentra Skuteč, který je dále povinen ji bez zbytečných průtahů předat svému nadřízenému. Ústní stížnost je třeba písemně zaznamenat. Záznam stížnosti bude zaznamenán tak, jak byl míněn a bude obsahovat konkrétní výroky klienta, který si stěžuje. 
Odpovědným za vyřízení stížnosti je sociální pracovník pečovatelské služby. Je nepřípustné, aby prověřením stížností byl pověřen člověk, proti kterému stížnost směřuje nebo pracovník jemu podřízený. Pokud bude stížnost směřovat proti sociálnímu pracovníkovi pečovatelské služby, bude stížnost vyřizovat a prošetřovat ředitel SeniorCentra Skuteč. 

 

Evidence stížností

Všechny stížnosti jsou evidovány v deskách "STÍŽNOSTI". Tyto desky jsou uloženy u sociálního pracovníka. 

 

Prošetření stížností

Stížnost musí být prošetřena v celém rozsahu. Vedení organizace je povinno objektivně prošetřit a navrhnout taková opatření, aby se oprávněná stížnost nemohla opakovat. Anonymní stížnosti budou řešeny na poradě ředitele. Požádá-li stěžovatel, je nutno zachovat mlčenlivost o jeho totožnosti. 
Je-li zcela zřejmé, že obsah stížnosti byl již přešetřen a stěžovateli výsledek již sdělen, a byl-li na tento fakt již upozorněn, je možno opakovanou stížnost brát za vyřízenou.

 

Vyřízení stížností

O výsledku vyřízení stížnosti musí být stěžovatel písemně vyrozuměn do 30 kalendářních dní ode dne podání stížnosti. Pokud bude tato lhůta překročena, je povinností organizace písemně informovat stěžovatele o tom, že lhůta byla překročena, o důvodech překročení lhůty a dále jej písemně informovat, jaké nápravné kroky budou pro urychlené vyřízení stížnosti učiněny. 
Stížnost je vyřízena přiměřenou odpovědí na všechny její části, včetně informace o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad. Stěžovateli nevzniká právní nárok, aby na základě jeho stížnosti byly provedeny určité úkony, i když se jich domáhá, nebo aby stížnost byla prověřena jiným způsobem. 
V písemném oznámení musí být stěžovatel informován o svém právu odvolat se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na nadřízený nebo nezávislý orgán s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti. 
Řešení anonymních stížností bude vyvěšeno na nástěnce ve vestibulu sídla pečovatelské služby.

Každý klient, se kterým se není možno dohodnout běžným způsobem, má právo na tlumočníka.
Tlumočníkem se rozumí osoba (rodinný příslušník, odborně vzdělaný pracovník), která je schopná překonat komunikační bariéru klienta.

 

Připomínky

Klienti mají právo podat připomínku prostřednictvím zaměstnance pečovatelské služby ústně nebo písemně, nebo vhozením do schránek "Stížnosti a připomínky", které jsou na každém oddělení a ve vestibulu střediska PE SeniorCentra Skuteč. 
Připomínku lze podat kterémukoliv zaměstnanci SeniorCentra Skuteč, který je dále povinen ji bez zbytečných průtahů předat svému nadřízenému. 
Připomínky řeší sociální pracovník pečovatelské služby. Na připomínky není stanoven formulář a není na ně zpracována písemná odpověď.

 

Zásady při přijímání, prošetřování a vyřizování stížností

Pracovníci se při přijímání, prošetřování a vyřizování stížností a připomínek řídí následujícími zásadami:

bezpečí: vstřícné a věcné přijetí stížnosti, poskytnutí podpory a času při podávání stížnosti, ochrana před  rizikem, že se podání stížnosti obrátí proti podavateli

diskrétnost: přijetí stížnosti v klidu, nejlépe v samostatné kanceláři, bez rušení jinými osobami, dodržování etických pravidel a mlčenlivosti

objektivnost: snaha o maximální objektivitu a spravedlnost

nezávislost: pověřený pracovník se nesmí nacházet ve střetu zájmů

efektivita: rychlé prověření stížnosti, bez zbytečných průtahů, pokud možno s jasným závěrem, uplatňování konkrétních nápravných opatření.

 

Závěr

Tato vnitřní pravidla jsou dostupná všem zaměstnancům. Jsou na www.scskutec.cz a jsou součástí Vnitřních pravidel, který klienti dostávají při podpisu smlouvy.

 

Kontakty na orgány, na které se můžete obrátit v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti:

Zřizovatel SeniorCentra Skuteč:  MěÚ Skuteč
  Palackého náměstí 133, 539 73  Skuteč
  tel.: 469 326 403
  email: mesto@skutec.cz     
   
Krajský úřad Pardubického kraje: Komenského nám. 125, 532 11  Pardubice
  tel.: +420 466 026 111
  email: posta@pardubickykraj.cz
   
Ministerstvo práce a sociálních věcí:  MPSV – Kontrolní oddělení
  Na Poříčním právu 1/376, 128 00  Praha
   
Veřejný ochránce práv: Kancelář veřejného ochránce práv
  Údolní 39, 602 00  Brno
  e-mail: podatelna@ochrance.cz