Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 21
TÝDEN: 763
CELKEM: 70824

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 8. 2017

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Ověřená instituce

SeniorCentrum Skuteč - netfirmy.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - netfirmy.cz

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

VNITŘNÍ  PRAVIDLA
SeniorCentra Skuteč


Vnitřní pravidla obsahují přehled nejdůležitějších vnitřních předpisů, které se týkají poskytování sociálních služeb Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením.


Domovní řád
Práva klientů
Pravidla pro podávání a vyřizování stížností
Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací

 


Domovní  řád

I. Charakter služby
Služby Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením jsou určeny osobám, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních služeb zůstat ve svém domácím prostředí. Přednostně je služba poskytována občanům Skutče a spádových obcí.

II. Služby poskytované klientům
Klientům poskytujeme dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ubytování, stravu a péči. Podle provozních možností poskytujeme klientům fakultativní služby.
Výše úhrady je schvalována Radou města Skutče.

III. Ubytování
Ubytování je poskytováno v jednolůžkových, dvoulůžkových a apartmánových pokojích. Apartmány jsou dvoupokojové obytné jednotky s vlastním sociálním zařízením, přičemž jeden z pokojů je průchozím do druhého.
Společně ve dvoulůžkových pokojích a apartmánech mohou být ubytovány manželské páry, partneři a osoby, které potřebují sociální kontakt. Spolubydlící jsou ubytováni tak, aby jim společné soužití vyhovovalo. Je žádoucí, aby dvoulůžkový pokoj nebo apartmán obývali dva klienti.
Apartmány jsou přednostně určeny pro manželské a partnerské dvojice. V případě odchodu nebo úmrtí jednoho z partnerů má Poskytovatel právo obsadit uvolněné místo jiným klientem.
Stěhování klientů je možné na žádost klienta, anebo při havarijních situacích (stavební úpravy, havárie tepla, požár apod.). Klienti jsou při havarijních situacích přestěhováni pouze na dobu nezbytně nutnou.
Pokoj je vybaven základním vybavením (postel, noční stolek, lampička, skříň, stůl a židle). Po dohodě s Poskytovatelem si může klient pokoj vybavit také vlastním nábytkem.
Z elektrických spotřebičů je možné mít vlastní varnou konvici, rádio, televizi, DVD přehrávač, fén, holicí strojek a lednici do 60l.
Ve výjimečných a odůvodněných případech může vedení SeniorCentra Skuteč povolit používání také jiných spotřebičů, za jejich používání je vybírán poplatek podle platného ceníku fakultativních služeb.  
Pokud by používáním spotřebičů byla ohrožována bezpečnost, zdraví nebo majetek, může Poskytovatel používání těchto spotřebičů zakázat. Každý elektrický přístroj musí mít platnou revizi.
Mimo pokoj může Osoba obvyklým způsobem užívat také jídelny na patrech, společenské místnosti, zahradu, zahradní domky, pergoly, tělocvičnu, rehabilitační místnost a společné koupelny.
Klienti jsou povinni podle svých schopností pečovat o osobní hygienu, čistotu svého prádla, obuvi, apod. Klienti musí dodržovat zásady všeobecné hygieny i v celém areálu.
Není dovoleno chovat na pokojích domácí zvířata. Výjimku tvoří společné prostory, kde se souhlasem ředitele mohou být křečci, drobné ptactvo, apod.

 


IV. Stravování
Každý klient má zajištěno stravování v rozsahu 3 hlavní jídla a dvě svačiny denně. Stravování je zajištěno vlastním stravovacím provozem. Strava je podávána na jídelnách. Ve zvláštních případech je možné podávat stravu na pokoji klienta.
Strava je podávána:
snídaně a dopolední svačina                7,30 – 8,30
oběd                                12 – 13
odpolední svačina (roznáška po pokojích)        14
večeře                                17,15 – 17,45
Klient má právo odmítnout nebo neodebrat stravu, a to včetně dietní stravy. Za odmítnutou nebo neodebranou stravu není poskytována jiná strava ani finanční náhrada.
Na sesternách je celodenně umístěn box s pečivem. Pitný režim je zajištěn celodenně umístěním termosů s nápoji na každém oddělení.
Při předem hlášeném pobytu mimo Seniorcentrum Skuteč, který trvá nejméně 2 dny (klient není v zařízení přes noc), se klientovi vrací část úhrady za stravu, která odpovídá částce za potraviny, které klient neodebral. Pokud má klient sníženou úhradu z důvodu nízkého příjmu, krátí se mu hodnota vratky za nepřítomnost.

V. Péče
Péče je klientům poskytována formou zdravotní péče, ošetřovatelské péče, ošetřovatelské rehabilitace a aktivizace, a to v rozsahu odpovídajícím jejich zdravotnímu stavu a potřebám.
Sociální službu poskytujeme v souladu s osobním cílem popsaným v individuálním plánu. Pro účely individuálního plánování je každému klientovi při nástupu přidělen klíčový pracovník. Jeho úkolem je být prostředníkem mezi klientem a ostatními pracovníky Poskytovatele. Spolu s klientem stanovuje cíle péče a plánuje průběh sociální služby, a to v návaznosti na zdroje a možnosti, které by k dosažení vytyčených cílů měly vést.
Zdravotní a ošetřovatelská péče je poskytována nepřetržitě. Klientům poskytujeme pomoc při provádění osobní hygieny a běžných úkonů péče o svou osobu, každodenní úklid a praní prádla.
Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem. Pravidelně navštěvují naše zařízení specialisté v oborech psychiatrie, neurologie a léčba bolesti. K odborným lékařům je zajištěn odvoz a v případě potřeby i doprovod.
Podporujeme klienty v kontaktu s rodinou a okolím. Pravidelně pořádáme akce podporující aktivitu klientů. Umožňujeme návštěvy koncertů, divadla, obchodů, pořádáme přednášky, navštěvují nás žáci mateřských, základních a uměleckých škol.
Klientům zprostředkováváme kontakt s dobrovolníky, pravidelně k nám také dojíždějí dobrovolníci z canisterapeutických sdružení.
Pravidelně dochází do našeho zařízení pedikérka a kadeřnice. Pravidelně se u nás konají bohoslužby.

VI. Fakultativní služby
Podle provozních možností poskytujeme klientům fakultativní služby nad rámec základních činností:
a) doprava klienta a jeho věcí do anebo z místa, které označí,
b) užívání vlastních elektrických spotřebičů nad rámec Smlouvy,
c) nadstandartní úklid.
Aktuální ceník fakultativních služeb je k dispozici v kanceláři sociálního pracovníka.


VII. Vstup do pokoje klientů
Při vstupu do pokoje klienta personál zaklepe a počká na odezvu ke vstupu. V případě, že není odezva ze strany klienta, znovu zaklepe, a pokud opět chybí odezva, smí vstoupit do pokoje klienta i bez jeho souhlasu. Není-li klient v pokoji přítomen, vstupují do pokoje klienta zaměstnanci dva. Pokud zdravotní stav klienta vyžaduje jeho pravidelné kontroly, mohou zaměstnanci vstupovat do pokoje sami.
Je nepřípustné, aby bez přítomnosti klienta do jeho pokoje kdokoliv vstupoval. Bez přítomnosti klienta může do jeho pokoje vstupovat pouze kontaktní osoba (nepřeje-li si klient jinak), a to za přítomnosti personálu. Pokud z pokoje cokoliv odnáší, je o tom pořízen zápis, který je poté uložen u šatního lístku klienta. V zápise je uveden soupis odnášených věcí, čas, podpis kontaktní osoby a svědka.

VIII. Výbor obyvatel
Prostřednictvím Výboru obyvatel se klienti podílejí na pořádání společenského života a zvyšování kvality poskytované sociální služby.
Výbor obyvatel spolupracuje s vedením SeniorCentra. Dbá, aby bylo se společným majetkem zacházeno šetrně. Sděluje vedení náměty na zlepšení prostředí a napomáhá při zlepšování celkového chodu organizace, udržování čistoty a pořádku, spolupracuje při organizaci kulturních a společenských akcí.
Výbor obyvatel se schází s vedením organizace pravidelně každé první pondělí v měsíci. Za organizaci se schůzek účastní ředitel, sociální pracovník a nutriční terapeutka. Podle potřeby mohou být přizvány další osoby.
Členem Výboru obyvatel může být kterýkoliv klient, který má zájem podílet se na chodu organizace. Podmínkou pro účast na schůzce s vedením organizace není členství ve Výboru. Kterýkoliv klient může vznést připomínky.  

IX. Návštěvy
Návštěvní hodiny jsou od 9 do 19 hodin. Návštěvy se při vstupu do budovy zapisují do Knihy návštěv a při odchodu se odepisují.
K návštěvám je možné využít pokoj klienta, společenské místnosti, případně venkovní prostory (pergoly, lavičky apod.).
Na požádání klienta nebo návštěv je možno na dvoulůžkovém pokoji použít paraván.
V případě zhoršení zdravotního stavu klienta je možné se souhlasem ředitele prodloužit návštěvní dobu pro jednolůžkový pokoj neomezeně, maximálně však pro dvě osoby, pro dvoulůžkový pokoj do 22 hodin, maximálně však pro dvě osoby.

X. Soužití klientů
Všichni klienti, pracovníci i návštěvy jsou povinni chovat se tak, aby nenarušovali vzájemné soužití a dobré vztahy. Chovají se k sobě snášenlivě, vlídně, ohleduplně a podle možností si vzájemně pomáhají.
Doba nočního klidu je stanovena od 22 do 6 hodin. V této době musí být zachováván klid, zejména ztlumen zvuk televizorů, rozhlasových a dalších přístrojů.

XI. Pohyb osob
Klienti se mohou volně pohybovat v celém areálu SeniorCentra Skuteč i mimo něj při dodržení bezpečnostních pravidel.
V pokojích jsou uzamykatelné skříně. Klienti na jednolůžkových pokojích mohou mít klíč od svého pokoje.
Po dobu nepřítomnosti klienta (odjezd do nemocnice apod.) je pokoj uzamčen a klíč je uložen na sesterně oddělení. V případě dvoulůžkového pokoje jsou věci při nepřítomnosti klienta uzamčeny do jeho skříně.
Prohlídka pokojů cizími osobami bez souhlasu klientů není možná. Výjimku tvoří pracovníci revizních a kontrolních orgánů. Cizí osoby se při prohlídce pohybují pouze v doprovodu klientů nebo pracovníků. Vstup do provozních prostor je klientům umožněn pouze se souhlasem ředitele.

XII. Odpovědnost klientů za zaviněné škody,
opravy vybavení obytných jednotek
Klienti odpovídají podle všeobecně platných předpisů za škody, které vznikly jejich zaviněním na majetku SeniorCentra Skuteč nebo na majetku jiných osob.
Za opravy může být stanovena úhrada až do výše skutečně vynaložených nákladů. Klienti jsou povinni užívat zařízení, příslušenství a vybavení pokojů a společenských prostor a předměty jejich vybavení pouze k určenému účelu.
Klienti jsou odpovědní za věci propůjčené jim do užívání. Ztráta nebo poškození věci musí být neprodleně nahlášeny zaměstnancům.

XIII. Věci a cennosti klientů
Věci, které si klient do SeniorCentra Skuteč přináší, nebo které si během pobytu pořídí, zůstávají jeho majetkem. Věci nebezpečné, zdravotně závadné nebo věci vzbuzující odpor nelze do SeniorCentra přinášet ani přechovávat. O vhodnosti věci má právo rozhodnout ředitel.
SeniorCentrum Skuteč neodpovídá za věci, cennosti, hotovost, vkladní knížky apod., které nebyly uloženy v trezoru SeniorCentra Skuteč.

XIV. Hospitalizace a úmrtí klienta
V případě hospitalizace klienta je bez průtahů informována kontaktní osoba. Informace poskytuje vedoucí zdravotní péče, v její nepřítomnosti denní sestra, příp. zdravotní sestra ve směně.
V případě úmrtí klienta je sloužící sestrou informována vedoucí zdravotní péče, která přivolá lékaře, ev. rychlou záchrannou službu. Po ohledání těla je vedoucí zdravotní péče (v její nepřítomnosti denní sestrou, příp. zdravotní sestrou ve směně) bez průtahů informována kontaktní osoba, ředitel a vedoucí sociální péče.
Aby mohla kontaktní osoba převzít majetek zemřelého důstojným způsobem, je tato osoba informována o tom, že po dobu nejdéle 1 týdne bude majetek zemřelé osoby ponechán v jejím pokoji, tak aby mohlo dojít k jeho předání kontaktní osobě. Kontaktní osoba je povinna tyto věci odvézt ze zařízení. Pokud tak neučiní, budou věci zlikvidovány a úhrada za likvidaci bude požadována v dědickém řízení.

XV. Poskytování informací
Informace o zdravotním stavu klienta poskytuje klientům a jejich rodinným příslušníkům (příp. jiným osobám podle přání klienta, vždy respektujeme vůli klienta) lékař, vedoucí zdravotní péče, příp. denní sestra.
Informace o poskytované ošetřovatelské péči poskytuje klientům a jejich rodinným příslušníkům (příp. jiným osobám podle přání klienta) vedoucí ošetřovatelské péče.
Informace o financích klienta (pohyby a stav na depozitním účtu klienta, úhrady klienta apod.) poskytuje klientům (podle přání klienta příp. jiným osobám) sociální pracovník nebo jeho asistent. Vybírat hotovost s depozitního účtu klienta smí pouze klient. Jiná osoba tak může učinit pouze na základě plné moci udělené klientem.   

XVI. Dodržování bezpečnostních předpisů
Klienti jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy. Při mimořádných událostech se řídí pokyny pracovníků SeniorCentra Skuteč nebo zasahujících odborníků.
Klienti jsou povinni nahlásit do soupisu osobních věcí všechny elektrické spotřebiče, které si přinesou a musí zajistit jejich bezchybnou funkčnost a revize.
V budově a její blízkosti je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm nebo rozdělávat oheň. Je přísně zakázáno používat lihové, benzínové, propanbutanové spotřebiče.
Klienti jsou povinni udržovat pokoj, základní provozní zařízení a vybavení v řádném stavu a bezodkladně hlásit potřebu oprav a umožnit její provedení.
Na balkony pokojů lze umístit nábytek a sušáky na prádlo pouze do výše zábradlí.
Na chodbách nelze z bezpečnostních důvodů umisťovat žádný nábytek, skladovat obuv ani jiné věci.
Kouření je možné pouze na vyhrazených místech.


PRÁVA KLIENTŮ

SeniorCentrum Skuteč, jako poskytovatel sociálních služeb, respektuje základní lidská práva klientů, práva a svobody, vyplývající z obecně závazných norem a pravidel občanského soužití, a také z obecně platných etických norem a pravidel, upravujících vztahy mezi lidmi.
Zde je přehled některých z práv klientů:


Klient má právo na ochranu osobních údajů a údajů o zdravotním stavu, včetně zdravotní dokumentace, která je o něm vedena.

Klient má právo hospodařit se svými prostředky.

Klient má právo být informován o svém zdravotním stavu, má právo, aby mu objasnění zdravotních problémů bylo podáno takovým způsobem, aby je pochopil, má právo být informován o postupech lékařské péče a má právo odmítnout léčbu.

Klient má právo na citlivou a ohleduplnou péči všech ošetřujících pracovníků.

Klient má právo svobodně se pohybovat, stýkat se s rodinou a přáteli.

Klient má právo na soukromí, na respektování denního programu klienta, na nevstupování do pokoje bez zaklepání. Klient má právo zamykat své věci.

Klient má právo na ochranu svého majetku.

Klient má právo být respektován, má právo na vyjádření svých názorů a jejich respektování personálem a ostatními klienty.

Klient má právo na odběr stravy, na plnou porci poskytovaných jídel.

Klient má právo na podání stížností bez obav z možných následků ze strany personálu.


PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Co je považováno za stížnost
Klient musí své ústní nebo písemné vyjádření označit jako stížnost. Z tohoto vyjádření je nepochybné, že přednáší stížnost, že to není jen připomínka, poznámka, návrh atd. Pouze na základě tohoto označení bude se sdělenou informací nakládáno jako se stížností.

Kdo je oprávněn podat stížnost
Právo podat stížnost má každý klient SeniorCentra Skuteč. Ve prospěch klienta si může stěžovat rodinný příslušník nebo jiná osoba.
Podání stížností nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána.
Stěžovatel má také možnost si zvolit zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat (např. příbuzný, přítel, právnická nebo občanská poradna).

Jak si můžete stěžovat
Stížnost může být podána jakýmkoli způsobem a musí to být respektováno. Ústně – osobně nebo telefonicky na číslo 469 699 900, písemně – poštou na adresu Smetanova 946, 539 73 Skuteč nebo elektronicky na adresu tumpach.josef@scskutec.cz nebo vhozením do schránek „Stížnosti a připomínky“, které jsou na každém oddělení a ve vestibulu SeniorCentra Skuteč. U těchto schránek najdete tiskopis stížnosti.
Stížnost lze podat kterémukoliv zaměstnanci SeniorCentra Skuteč, který je dále povinen ji bez zbytečných průtahů předat svému nadřízenému Ústní stížnost je třeba písemně zaznamenat. Záznam stížnosti bude zaznamenán tak, jak byl míněn a bude obsahovat konkrétní výroky klienta, který si stěžuje.
Odpovědným za vyřízení stížnosti je ředitel. Je nepřípustné, aby prověřením stížností byl pověřen člověk, proti kterému stížnost směřuje nebo pracovník jemu podřízený. Pokud bude stížnost směřovat proti řediteli, bude stížnost vyřizovat a prošetřovat zřizovatel, kterým je město Skuteč.

Evidence stížností
Všechny stížnosti jsou evidovány v deskách „STÍŽNOSTI“. Tyto desky jsou uloženy u ředitele SeniorCentra Skuteč.

Prošetření stížností
Stížnost musí být prošetřena v celém rozsahu. Vedení organizace je povinno objektivně prošetřit a navrhnout taková opatření, aby se oprávněná stížnost nemohla opakovat. Požádá-li stěžovatel, je nutno zachovat mlčenlivost o jeho totožnosti.
Je-li zcela zřejmé, že obsah stížnosti byl již přešetřen a stěžovateli výsledek již sdělen, a byl-li na tento fakt již upozorněn, je možno opakovanou stížnost brát za vyřízenou.

Vyřízení stížnosti
O výsledku vyřízení stížnosti musí být stěžovatel písemně vyrozuměn do 30 kalendářních dní ode dne podání stížnosti. Pokud bude tato lhůta překročena, je povinností organizace písemně informovat stěžovatele o tom, že lhůta byla překročena, o důvodech překročení lhůty a dále jej písemně informovat, jaké nápravné kroky budou pro urychlené vyřízení stížnosti učiněny. Stížnost je vyřízena přiměřenou odpovědí na všechny její části, včetně informace o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad. Stěžovateli nevzniká právní nárok, aby na základě jeho stížnosti byly provedeny určité úkony, i když se jich domáhá, nebo aby stížnost byla prověřena jiným způsobem. V písemném oznámení musí být stěžovatel informován o svém právu odvolat se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na nadřízený nebo nezávislý orgán s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti. Řešení anonymních stížností bude vyvěšeno na nástěnkách v každém patře a ve vestibulech obou středisek.

Každý klient, se kterým se není možno dohodnout běžným způsobem, má právo na tlumočníka. Tlumočníkem se rozumí osoba (rodinný příslušník, odborně vzdělaný pracovník), která je schopná překonat komunikační bariéru klienta.

Připomínky
Klienti mají právo podat připomínku prostřednictvím Výboru obyvatel, ústně nebo písemně vhozením do schránek „Stížnosti a připomínky“, které jsou na každém oddělení a ve vestibulu SeniorCentra Skuteč.
Připomínku lze podat kterémukoliv zaměstnanci SeniorCentra Skuteč, který je dále povinen ji bez zbytečných průtahů předat svému nadřízenému.
Připomínky jsou řešeny vedoucími úseků v rozsahu jejich kompetencí. V případě přesahu kompetencí řeší připomínky porada ředitele.
Na připomínky není stanoven formulář a není na ně zpracována písemná odpověď.

Zásady při přijímání, prošetřování a vyřizování stížností a připomínek
Pracovníci se při přijímání, prošetřování a vyřizování stížností a připomínek řídí následujícími zásadami:
bezpečí: vstřícné a věcné přijetí stížnosti, poskytnutí podpory a času při podávání stížnosti, ochrana před rizikem, že se podání stížnosti obrátí proti podavateli,
diskrétnost: přijetí stížnosti v klidu, nejlépe v samostatné kanceláři, bez rušení jinými osobami, dodržování etických pravidel a mlčenlivosti,
objektivnost: snaha o maximální objektivitu a spravedlnost,
nezávislost: pověřený pracovník se nesmí nacházet ve střetu zájmů,
efektivita: rychlé prověření stížnosti, bez zbytečných průtahů, pokud možno s jasným závěrem, uplatňování konkrétních nápravných opatření.

Závěr
Tato vnitřní pravidla jsou dostupná všem zaměstnancům. Jsou u schránek „Stížnosti a připomínky“, na www.scskutec.cz a jsou součástí Vnitřních pravidel, která klienti dostávají při podpisu smlouvy.  

 

 

 

 

 

Kontakty na orgány, na které se můžete obrátit v případě nespokojenosti s vyřízením
stížnosti:

Zřizovatel SeniorCentra Skuteč    
MěÚ Skuteč
Palackého náměstí 133, 539 73  Skuteč
tel.: 469 326 403
email: mesto@skutec.cz    

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125, 532 11  Pardubice
tel.: +420 466 026 111
email: posta@pardubickykraj.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Kontrolní oddělení
Na Poříčním právu 1/376, 128 00  Praha

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00  Brno
e-mail: podatelna@ochrance.cz


Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací

V souvislosti s poskytováním sociální služby mohou nastat nouzové a havarijní situace, kterými může být ohrožena bezpečnost poskytované sociální služby. Těmto situacím se snažíme předcházet. Pokud k takovým situacím dojde, postupujeme podle níže uvedených postupů. Pokud nastane situace, která není definována, postupuje zaměstnanec podle svého vlastního uvážení (pokud to situace umožňuje, může situaci konzultovat s nadřízeným či jinou odpovědnou osobou). Při řešení těchto situací postupuje pracovník vždy s ohledem na vlastní bezpečnost, bezpečnost klienta, a teprve potom ochranu majetku.
Pracovní tým společně vyhodnocuje průběh a řešení nouzových, havarijních a mimořádných situací. Jsou nastavena opatření, jak těmto situacím předcházet. Jsou popsány postupy k řešení.
Je vymezena míra rizika pro bezpečné poskytování sociální služby bez zásadního omezování práv uživatelů (právo na svobodu pohybu, právo na soukromí, nedotknutelnost obydlí,…).
Pokud situace vyžaduje asistenci policie, voláme zpravidla nejdříve Městskou policii Skuteč, v případě její nedosažitelnosti potom Policii ČR.
Zaměstnanci se řídí při řešení nouzových a havarijních situací udaným postupem.

Ztráta nebo odcizení majetku klienta
Klient má právo oznámit ztrátu nebo odcizení svého majetku. Klient oznamuje ztrátu kterémukoli zaměstnanci, který neprodleně informuje nadřízeného pracovníka. N a přání klienta informujeme Policie ČR. Pokud je ztráta řešena na přání klienta bez účasti Policie ČR, řeší situaci bez zbytečných průtahů pověřený pracovník. Pověřeným pracovníkem je ředitel, jeho zástupce, sociální pracovník nebo vedoucí ošetřovatelské péče. O situaci a způsobu řešení zpracován zápis. Zápis obsahuje jméno oznamovatele, komu byla ztráta oznámena, datum oznámení, popis situace oznamovatelem, jména případných svědků, navrhovaný způsob řešení, podpis oznamovatele, podpis pověřené osoby, podpis svědka, datum. Za majetek, který si klient neuložil do správy SeniorCentra Skuteč, nenese Poskytovatel odpovědnost a klient nemůže požadovat náhradu případné škody. Uložením majetku se rozumí zápis do šatního lístku nebo předání cenných věcí do úschovy u sociálního pracovníka (zápis do hotovostních depozit).
Pokud není majetek klienta dohledán, je informován ředitel, který rozhoduje o dalším postupu a případné náhradě škody.
Záznam je uložen v Evidenci nouzových a havarijních situací.

Klient je opilý
Prevence:
Personál v přímé péči je informován o zdravotním stavu klientů a zná případné zvýšené riziko k požívání alkoholu a jiných omamných látek.  
Řešení:
Pokud je zjištěna opilost klienta a tento se chová klidně a nejeví známky agrese, je pouze vyšší měrou prováděna kontrola tohoto klienta. Je učiněn zápis do IS Cygnus.
Pokud se opilý klient chová hlučně nebo agresivně, je personálem na své chování upozorněn. Pokud se nepřiměřeně chová i nadále je zavolána Městská policie nebo Policie ČR. Je o tom učiněn zápis do IS Cygnus. Při opakování tohoto stavu je klient upozorněn na možné ukončení pobytu. Pokud klient v opilosti znečistí pokoj nebo jiné prostory SeniorCentra Skuteč, je mu účtován úklid jako fakultativní služba. V případě poškození majetku je klient povinen uhradit způsobenou škodu.

Výskyt přenosné nemoci
Prevence:
K prevenci výskytu přenosné nemoci jsou všichni zaměstnanci zavázáni dodržováním hygienicko-epidemiologických zásad.
Řešení:
Při podezření na výskyt přenosné nemoci je bez zbytečných průtahů sestrou ve směně informována vedoucí zdravotní péče. Přenosnou nemoc diagnostikuje lékař. Ten ve spolupráci s vedoucí zdravotní péče vyhodnotí rizika pro zaměstnance, klienty a další osoby a navrhne nezbytná opatření pro zabránění přenosu nemoci na další osoby, které jsou s nemocnou osobou ve styku přímo i nepřímo. Vedoucí zdravotní péče bez zbytečných průtahů informuje o situaci a navrhovaných řešeních ředitele. Společně dohodnou postup naplnění navržených opatření. O těchto opatřeních jsou informováni vedoucí úseků. Vedoucí úseků o opatřeních informují své podřízené. Je zachovávána mlčenlivost a informace obsahuje pouze nezbytné informace nutné k zajištění nařízených opatření.
Zrušení opatření navrhuje lékař, o tomto je vedoucí zdravotní péče informován ředitel. Ukončení opatření k zabránění rozšíření přenosných nemocí provede vedoucí zdravotní péče. Průběh provádění opatření je zaznamenán v IS Cygnus. Zápis o průběhu a řešení je uložen do Evidence nouzových a havarijních situací.

Cizí osoba v SeniorCentru Skuteč
Prevence:
Návštěvní hodiny jsou od 9 do 19 hodin. Návštěvy se při vstupu do budovy zapisují do Knihy návštěv a při odchodu se odepisují.
Veškerý personál sleduje provoz a pohyb cizích osob v areálu. Za vstup cizích osob do budov v době od 6 do 19 odpovídá službu konající vrátný. Po skončení návštěvních hodin jsou budovy v 19 hodin uzavřeny.
Řešení:
Pokud se jako návštěva klienta ohlásí neznámá (podezřelá) osoba, je doprovázena personálem ke klientovi.
V případě přítomnosti nežádoucí osoby, je zaměstnancem vyzvána k opuštění budovy. V případě odmítnutí nebo stavu ohrožení zaměstnanců, klientů nebo majetku, zavolají zaměstnanci Městskou policii nebo Policii ČR. V případě ohrožení zaměstnanců, klientů nebo majetku je možné použít pepřový sprej (k dispozici na sesternách a vrátnicích).

Nehlášená nepřítomnost klienta
Prevence:
Veškerý personál sleduje pohyb klientů v areálu. Za vstup (a odchod) osob do budov v době od 6 do 19 odpovídá službu konající vrátný. Po skočení návštěvních hodin jsou budovy v 19 hodin uzavřeny. Vrátný předá na sesternu informace o nepřítomných klientech.
Řešení:
Pokud je při večerní kontrole přítomnosti klientů zjištěna nehlášená nepřítomnost klienta, postupuje sestra ve směně podle následujícího schématu.
1. kontrola prostor SeniorCentra Skuteč
2. kontaktování klienta (má-li mobilní telefon)
3. informování kontaktní osoby
4. informování nadřízeného, který dále informuje ředitele
5. oznámení Městské policii (tel.: 724 180 889), ev. Policii ČR (tel.: 469 350 232). Upozornění na zdravotní rizika.

Pokud je situace vyřešena v některém z uvedených kroků, nepostupujeme již dalšími opatřeními. Je proveden zápis do IS Cygnus, kde je uvedeno, kdo a kdy byl informován, jeho vyjádření a další postup.

Oznámení, že klient je mimo areál SeniorCentra (abychom si ho vyzvedli)
Prevence:
Veškerý personál sleduje pohyb klientů v areálu. Za vstup (a odchod) osob do budov v době od 6 do 19 odpovídá službu konající vrátný. Po skončení návštěvních hodin jsou budovy v 19 hodin uzavřeny. Vrátný předá na sesternu informace o nepřítomných klientech.
Řešení:
Pokud je při denní směně oznámeno, že klient potřebuje dopravit zpět do SeniorCentra, postupujeme následujícím způsobem:
1. dle mobility klienta a provozních možností poskytovatele pro něj dojdeme, případně dojedeme služebním vozidlem. Náklady na dopravu hradí klient.
2. pokud klient nespolupracuje, klienta nikam nedopravujeme. Je informován nadřízený pracovník, jeho prostřednictvím ředitel, dále kontaktní osoba, ev. policie. Pokud je situace vyřešena v některém z uvedených kroků, nepostupujeme již dalšími opatřeními.
V případě oznámení v průběhu noční směny je možné se domluvit, že pokud je klient schopen vrátit se sám, počkáme s dalšími kroky 30 minut. Pokud se klient ve stanovenou dobu nevrátí, bude informován nadřízený pracovník, jeho prostřednictvím ředitel, kontaktní osoba, ev. policie. Podle situace je možné pro klienta přivolat taxi (na náklady klienta). Pokud je podezření na zdravotní problémy, je oznamovatel požádán, aby kontaktoval tísňovou linku, v případě nemožnosti dopravy do SeniorCentra Skuteč je oznamovatel požádán, aby kontaktoval městskou policii nebo Policii ČR.
Je proveden zápis do IS Cygnus, kde je uvedeno, kdo a kdy byl informován, jeho vyjádření a další postup.


Agresivní klient
Prevence:
Veškerý personál se snaží vytvářet prostředí, ve kterém by se klienti cítili spokojeně a snaží se dle možností uspokojovat přání i každého jednotlivce.
Zaměstnanci si při poskytování sociální služby všímají klientů, jejich jednání a změn v jejich chování.
Vedení zařízení pravidelně na svých poradách, posuzuje míru rizika napadení mezi osobami a dojedná v týmu opatření ke zmírnění nebo odstranění příčin možného napadení.
Opatření se projeví v plánování a průběhu služby.
Řešení:
Přednostně je dbáno na neohrožení zdraví zaměstnanců
Pokud zaměstnanec situaci zvládá sám, řeší ji zklidněním klienta. Především domluvou, odvedením pozornosti klienta, odvedením osob z místa konfliktu, vstoupením mezi osoby apod.  
Pokud situaci nezvládá, přivolá pomoc dalších zaměstnanců. Zaměstnanec má povinnost se ochránit, pokud je ohroženo jeho zdraví nebo život.
V případě, že situaci nezvládá ani za pomoci výše uvedených prostředků, konflikt trvá, je ohroženo zdraví klientů nebo zaměstnanců, zavolají zaměstnanci Městskou policii nebo Policii ČR. O tomto řešení je učiněn zápis do IS Cygnus. Jsou provedena preventivní opatření (posílení kontrol, zvýšení počtu zaměstnanců na oddělení apod.).
K omezení pohybu uživatele sociální služby lze přistoupit pouze tehdy, když byla vyčerpána, bez úspěšného výsledku, všechna řešení pro zabránění takovému jednání. Klient je o možném použití opatření omezujících pohyb vhodným způsobem informován.
Rozsah a povaha omezení je přiměřená míře aktuálního ohrožení, je voleno vždy nejmírnější opatření.
Evidence případů, kdy byla použita opatření omezující pohyb osob, je uložena u vedoucí zdravotní péče.
Při použití a evidenci opatření omezujících pohyb je postupováno v souladu se zákonem 108/2006 Sb.

Živelné události, poruchy
Prevence:
Veškerý personál sleduje běžnou činnost a funkčnost zařízení zajišťujících provoz.
Řešení:
Technický pracovník je volán pokud:
- je přerušena dodávka tepla, teplé vody, elektřiny nebo dojde k havárii na vodovodním rozvodu
- při dalších živelných událostech (vítr, povodeň apod.) dojde k poškození zařízení budovy
- je poškozen výtah (v případě vážnější poruchy je volána havarijní služba na telefonním čísle:
495 407 231-3 nebo 777 639 001-3)
V případě požáru jsou voláni hasiči na tel. čísle 150, a je postupováno podle požárních směrnic, vyvěšených na každém oddělení.
O tomto je učiněn zápis, který je uložen do Evidence nouzových a havarijních situací. Je informován ředitel.

Absence personálu z důvodu nepříznivých povětrnostních a jiných neovlivnitelných podmínek
Prevence:
Personál je informován a připraven na možnost prodloužení směny z důvodu nepříznivých povětrnostních a dalších neovlivnitelných podmínek.
Řešení:
V případě, že se na směnu, kde by došlo přerušením činnosti k možnému ohrožení zdraví nebo životů klientů, nedostaví zaměstnanci z důvodu nepříznivých povětrnostních a dalších neovlivnitelných podmínek, je zajištěn provoz organizace zaměstnanci, jimž měla směna skončit. Tito zůstávají ve směně až do odvolání.
Je informován nadřízený pracovník a ředitel. Je učiněn zápis, který je uložen do Evidence nouzových a havarijních situací.
Důležitá telefonní čísla:

Městská policie Skuteč    731 557 507

Policie ČR - služebna Skuteč    469 350 232

rychlá záchranná služba    155

hasiči    150

policie    158

záchranný systém     112    

pohotovost plyn    1239

pohotovost ČEZ    840 850 860

pohotovost vodárna VaK Skuteč    606 114 572

výtahy    495 407 231-3,  777 639 001-3

technik    Krejčí     736 500 294
                Váško    608 351 812

ředitel     602 161 184

ekonom     724 807 494, 605 127 334

vedoucí ošetřovatelské péče    736 520 943

vedoucí zdravotní péče    602 163 632

vedoucí sociální péče    725 101 646

TAXI Kašpar (Tisovec)                   603 516 267

TAXI Málek (Hlinsko)                   777 777 900